Właściwość (Apelacja Lubelska)

Prawo wyboru komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Agnieszka Stachyra stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn.zm.) jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; 
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Tutejszy organ egzekucyjny jest zatem uprawniony do przyjmowania spraw na obszarze właściwości następujących Sądów Okręgowych oraz podległych im Sądów Rejonowych:

Sąd Okręgowy w  Lublinie:

 • Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
 • Sąd Rejonowy w Chełmie
 • Sąd Rejonowy w Kraśniku
 • Sąd Rejonowy w Lubartowie
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
 • Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
 • Sąd Rejonowy w Łukowie
 • Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Puławach
 • Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
 • Sąd Rejonowy w Rykach
 • Sąd Rejonowy we Włodawie

Sąd Okręgowy w Zamościu:

 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju
 • Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
 • Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
 • Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Zamościu

Sąd Okręgowy w Radomiu:

 • Sąd Rejonowy w Grójcu
 • Sąd Rejonowy w Zwoleniu
 • Sąd Rejonowy w Kozienicach
 • Sąd Rejonowy w Lipsku
 • Sąd Rejonowy w Przysusze
 • Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Sąd Okręgowy w Siedlcach:

 • Sąd Rejonowy w Garwolinie
 • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Siedlcach
 • Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
 • Sąd Rejonowy w Węgrowie 

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U.2018r. poz.771, ze zm., dalej jako: “uks”) w zw. z art. 10 ust. 4 pkt 1 uks, Komornik Sądowy Agnieszka Stachyra informuje, że w I półroczu 2024 roku nie będzie przyjmowała spraw z wyboru wierzyciela.