O kancelarii

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Agnieszki Stachyra.

Zawiadamiam, że z dniem 1 maja 2022r. nastąpiła zmiana siedziby kancelarii komorniczej, aktualny adres: ul. Polna 18, 21-010 Łęczna

Na stronie tej znajdą Państwo wszelkie informacje pomocne do złożenia wniosku.

Ponadto informuję, że komornik sądowy nie dokonuje sprzedaży oraz nie umieszcza ogłoszeń o licytacjach ruchomości na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych typu: allegro.pl, olx.pl, anonse itp. Ogłoszenia w postaci obwieszczenia o licytacji znajdują się wyłącznie na stronie www.licytacje.komornik.pl oraz tablicach ogłoszeń sądu, urzędu miasta i urzędu gminy.

ID KANCELARII W SYSTEMIE EPU: 2714

W celu usprawnienia postępowań egzekucyjnych, tutejsza kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do następujących baz danych:

 • EKW elektroniczne księgi wieczyste
 • OGNIVO elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników (również w bankach spółdzielczych na terenie całego kraju)
 • ZUS PUE elektroniczne zapytania do ZUS o pracodawców dłużników
 • EPUAP platforma
 • EPO
 • MPE ( Monitor Postępowania Egzekucyjnego )
 • CEPiK
 • Komornik Online
 • CEiDG
 • inne

Podstawa prawna działalności komornika:

 1. Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. nr 43 poz. 296; Dz.U z 2018 r. poz. 1637 i 1693; Dz.U z 2019 r. poz. 1460, 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 1802, 1818, 2070, 2089, 2128, 2217).
 2. Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm.).
 3. Ustawa o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770 z późn.zm.).