„Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”

Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.

UWAGA!!!

Informuję, że w dniu 8 stycznia 2024r. (poniedziałek) Kancelaria Komornicza nr XIV w Łęcznej będzie nieczynna w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym na dzień 6 stycznia 2024r.

W sprawach pilnych proszę o kontakt w następnym dniu roboczym tj. 9 stycznia 2024r. (wtorek).

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym i podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania komornik wykonuje osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu.

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 15:00
środa 8:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 15:00
piątek 8:00 – 15:00

Komornik przyjmuje interesantów we wtorek w godz. 10:00-14:00 a w sprawach nagłych i pilnych w inne dni i godziny po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. Ponadto informuje się, że interesanci powinni mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Informacja telefoniczna udzielana jest tylko stronom i uczestnikom postępowania od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Ogólnopolski protest Komorników Sądowych

W dniu 18 listopada 2022, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z  Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.