„Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”

Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.

Zawiadamiam, że z dniem 1 maja 2022r. nastąpiła zmiana siedziby kancelarii komorniczej,
aktualny adres: ul. Polna 18, 21-010 Łęczna
(numery telefonów kancelarii komorniczej pozostają bez zmian)

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym i podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania komornik wykonuje osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu.

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek8:00 – 15:00
wtorek8:00 – 15:00
środa8:00 – 15:00
czwartek8:00 – 15:00
piątek8:00 – 15:00

Komornik przyjmuje interesantów we wtorek w godz. 10:00-14:00 a w sprawach nagłych i pilnych w inne dni i godziny po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. Ponadto informuje się, że interesanci powinni mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Informacja telefoniczna udzielana jest tylko stronom i uczestnikom postępowania od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.